Historie

This post is also available in: Spansk Engelsk Arabisk

Comandos de Salvamento ble grunnlagt i “Villa Delgado”, som nå kalles Ciudad Delgado, tidlig på 60-tallet. Ideen ble formet av en gruppe salvadoranske innbyggere som ønsket en offentlig ambulanse- og redningstjeneste. Dette skulle være en tjeneste for alle, uansett religion, rase, farge, økonomisk status og politisk overbevisning.

Comandos de Salvamento ble godkjent som en offentlig organisasjon av innenriksministeren 4. juni 1962, da deres vedtekter fikk gyldighet. Hovedsymbolet til organisasjonen var et hvitt flagg med et grønt kors, omringet av tittelen “Asociación Comandos de Salvamento Guardavidas Independientes de El Salvador.”

Under begravelsen til erkebiskop Oscar Arnulfo Romero i katedralen i sentrum av San Salvador i mars 1980, var Comandos en av instutisjonene som var tilstede. De tilbød akutt hjelp til ofrene som ble skutt av soldater fra byfninger som omringet katedralen. Denne hendelsen gjorde at utenlandske aktører fikk øynene opp for Comandos de Salvamento, og åpnet for internasjonale samarbeid.

romero

Under de tidlige 80- årene, ble n annen organisasjon dannet, kalt “Cruz Verde”, Grønne Kors. De frivillige i Comandos de Salvamento og Grønne Kors brukte samme emblem og uniform. For å unngå forvirring blant det salvadoranske folk og det internasjonale samfunnet, holdt direktøren for avisen “Diario de Hoy” et møte med begge organisjonenes styrer. Resultatet av møtet ble at Grønne Kors endret deres uniform til hvit, og Comandos de Salvamento endret deres emblem til et grønt kors omringet av et symbol for solidaritet, på gul bakgrunn.

embhist

I 50 år har befolkningen i El Salvador bevitnet Comandos sitt viktige arbeid, nemlig det å hjelpe mennesker i nød.truk

Utviklingen til Comandos de Salvamento

I 1960-årene var det to viktige hendelser som organisasjonen var involvert i. Den 3. mai 1965, ble San Salador rammet av et jordskjelv som ødela mange offentlige bygninger og tusevis av mennesker ble hjemløse. I 1969, resulterte en grensekonflikt mellom El Salvador og Honduras i “100 timers” krigen (La guerra del fútbol) som varte 4 dager. Denutspilte seg nær grensen til Honduras ved El Poy i Chalatenango, og Amatillo i østlige deler av landet.

På 1970- tallet skjedde den første katastrofen i 1974, når orkanen Fifi oversvømte åkre og dyrket mark i landbruksområder i sentrale og østlige deler av El Salvador. I 1976 dro firvillige fra Comandos til Guatemala for å koordinere redningsaksjoner for ofre av et jordskjelv, med det nasjonale brannvesenet i Guatemala. Mot slutten av 1979 tilbød Comandos de Salvamento førstehjelp til alle skadede under konfrontasjonene mellom hæren og sosiale reformgrupper som Lp-28 og “Bloque Popular”.

Under 1980- årene var det borgerkrig i El Salvador, noe som gjorde det vanskelig å drive humanitært arbeid i de konfliktfylte områdene. I løpet av denne tiden stolte ikke FMLN geriljaen og den salvadoranske hæren på Comandos de Salvamento sitt humaitære arbeid. Senere under forløpet til krigen, begynte de to sidene i konflikten å forstå den nøytrale posisjonen til Comandos de Salvamento. Dette er troen på at hver person har rett til medisinsk behandling enten det er en sivil, en soldat fra nasjonale hæren eller F.M.L.N. geriljasoldat. I den første tiden av konflikten, førte denne misforståelsen og interessekonflikten til at flere enn 13 frivilige fra Comandos de Salvamento mistet livet. Se Nøytralitetsdokumentet for mer informasjon lengre ned på siden.

I likhet med det menneskelige raseriet under borgerkrigen, fikk naturens raseri manifestert seg på 1980-tallet. I september 1982, under regntiden, begravde et jordskred flere nabolag i Colonia de Montebello Poniente. Dette resulterte i omkring 450 dødsfall og etterlot mange hjemløse. Comandos’ frivillige jobbet i området i over en måned med å redde overlevende og lete etter lik av omkomne.

montebello2

Et stort jordskjelv rammet San Salvador i 1986 og etterlot seg flere hundre døde, skader på bygninger, og enormt mange mennesker mistet sine hjem og sto uten mat og rent vann. Dette førte til sosiale og økonomiske problemer for El Salvador. I midlertid stanset ikke denne hendelsen skytingen, bombingen og massakrene som fant sted utenfor hovedstaden i konfliktfylte områder. I november 1989 nådde de sosiale og økonomiske problemene i El Salvador sitt høydepunkt, under det kraftigste F.M.L.N. geriljaangrepet landet noen sinne hadde vært vitne til. Krigen hadde nådd hovedstaden i El Salvador.

bees

Ved begynnelsen av angrepet forsto ikke Comandos de Salvamento at offensiven var av så stor skala. Comandos de Salvamento enheter og brigader var de første til å begynne å evakuere innbyggere fra rammede områder under skuddvekslingene og bombingene. De rammede sonene var Soyapango, Mejicanos, Ciudad Delgado, Zacamil, Colonia Escalon og flere. Syv dager senere endte offensiven, da nyheten kom frem om de myrdede Jesuittprestene ved Universidad Centro Americana José Simeón Cañas.

comando1

I 1992 le Chapultepeq fredsavtale signert av F.M.L.N. og den salvadoranske regjering. De to sidene gikk sammen og begynte arbeidet med å gjenoppbygge landet etter 12 år med borgerkrig. Dette var starte på en periode med restaurering og fred, men også en periode som Comandos de Salvamento og det salvadoranske samfunnet generelt ikke var forberedt på; etterkrigstid El Salvador.

Etterkrigstid El Salvador 1992-2000

I dag er det en annen type krig som herjer i El Salvador. På grunn av ødelagt infrastruktur, økonomiske uroligheter, sosiale problemer og andre tydelige spor etter borgerkrigen, har det vært en økning av vold og kriminalitet. Salvadoranere som flyktet fra El Salvador under krigen, ble sendt tilbake etter fredsavtalen i 1992. Flere av de om hadde oppholdt seg i USA, tok gjengkultur som oppblomstret blant innvandrermiljøer på vestkysten, med seg tilbake til El Salvador. Dette har skapt enorme sosiale problemer. Nåværede statistikk viser at flere mennesker dør i dag av vold, enn under borgerkrigen. Det kan virke som trafikkulykker og naturkatastrofer skjer bestandig i El Salvador. Det føltes hvertfall sånn for befolkningen da landet igjen ble rammet av en stor naturkatastrofe i 1998. Denne gangen var det orkanen Mitch rammet Mellom- Amerika, og forårsaket massive ødeleggelser. Den seneste hendelsene av liknende skala var jorskjelvene i januar og februar 2001. For tiden utvikler Comandos de Salvamento undervisningsopplegg om naturkatastrofer og grunleggende førstehjelp.

Comandos de Salvamento mottar økonomisk og humanitær hjelp fra flere hold, blant annet fra Norsk Folkehelp. Denne norske organisasjonen støtter Comandos’ arbeid med utdanning i lokalsamfunn som har høy risiko for å bli rammet av naturkatastrofer. Bajo Lempa er ett av områdene som har blitt rammet av alvorlige oversvømmelser de siste årene. Comandos er veldig stolte og takknemlige for solidariteten Norsk Folkehjelp har vist det salvadoranske folk. Fra 1998 har Comandos også blitt støttet av regjeringen i El Salvador for å fremme utvikling og vekst for organisasjonen.

charla2

Historiske Hendelser
1965

Jordskjelv i mai
Mer enn 2500 ofre for de enorme skadene.
1969
Hundre timers krigen
Comandos hjalp tropper med å evakuere og behandle skadede.
1974
Orkanen Fi-Fi
Mer enn 2000 rammede av orkanen.
1976
Jordskjelv i Guatemala
Søk og redning av ofre i samarbeid med frivillige brannmenn, utdeling av mat, klær og medisin.

1980
Erkebiskop Monseñor Romero’s død
Under hendelsen hjalp Comandos med å evakuere folk fra katedralen og tilbød førstehjelp.
1980-92 Civil War
1982
Jordskred i Monte Bello
Mer enn 1,000 rammede.
1985
Jordskjelv i Mexico City
I samarbeid med mannskapet i Mexico’s kriseberedskap, ble 50 frivillige fra Comandos sendt for å hjelpe til i søk og redning av ofre.
1986
Jordskjelvet i San Salvador 10. oktober
Comandos koordinerte sin innsats med den nasjonale redningstjenesten i søk og redning av ofre og tilbød medisinsk hjelp til de rammede, delte ut mat, klær, byggematerialer og vann. En viktig del av arbeidet var gjennom samarbeid med lokalsamfunn. Antallet menneser hjulpet av Comandos de Salvamento
, er estimert til 475,000.
1989
Gerilja offensiv vs. den Salvadoranske Hæren
1992
Første flom i Bajo Lempa
Comandos evakuere fellesskap av
New Hope, Ciudad Romero,
og New Dawn; I løpet av denne tiden i Bajo Lempa
det bare eksisterte disse tre samfunnene. Skade og tap

var betydelig; inkludert avlinger, husdyr, bolig,
og personlige eiendeler. Ingen dødsfall ble rapportert,
men 7000 ble berørt. Mat, klær, og
medisinsk hjelp ble distribuert.
1995-1998
National utgassing plan
mot mygg forårsaket sykdom

2001
Jordskjelv Skred søk og utvinning.
800 boliger begravet og mange ofre.

2006
Universitetet massakre

2011
Volcano jordskred San Vicente

auxilio

Salvadoran EMS, USAR and Community Health

© 1999-2024 Comandos de Salvamento Derechos Reservados/All Rights Reserved/Alle Rettigheter Reservert