Tjenestener

This post is also available in: Spansk Engelsk

 Tjenestene

heli2.jpg (40088 bytes)

Comandos de Salvamento tilbyr er blant annet sanitetsvakter på sosiale arrangementer, ambulansetjeneste, søk og redning i fjellområder, badevakter på strender i høytider, klinikk for medisinske konsultasjoner, skadestue og helsebrigader.


Sanitetsvakter

desfile.jpg (31723 bytes)

på sosiale arrangementer  Comandos de Salvamento stiller med sanitetsvakter på ulike sosiale arrangementer der det samles et stort antall mennesker. De tilbyr medisinsk hjelp til de som blir utsatt for sykdom eller skade under demonstrasjoner, stemmeavgivning, offentlige helligdager, parader, idrettsarrangementer og arrangementer som omfatter musikk og kultur. Comandos hjelper også familier som leter etter savnede venner eller familiemedlemmer under slike hendelser. Dersom din gruppe skal en tur til stranden eller til turistatraksjoner i El Salvador, kan gruppen følges av frivillige fra Comandos. Våre tjenester til offentlige arrangementer kan søkes om ved å sende et skriftlig brev til hovedbasen til Comandos de Salvamento. For mer informasjon, kontakt oss på e-mail eller telefon.


Klinikk for medisinske konsultasjoner

clinicasist.jpg (20377 bytes)

Opprettelse av en klinikk med gratis  onsultasjoner, har gitt den fattige befolkningen i hovedstaden en sjanse til å søke medisinsk hjelp. Det er langt i fra alle som har råd til å dra på sykehus eller til legen, da en stor del av helsetjenestene er innenfor den private sektoren. Comandos tilbyr konsultasjoner innen følgende spesialiteter: allmennmedisin, pediatri, gynekologi, odontologi, spedbarnskontroll og familieplanlegging. De har også mulighet til å bruke et laboratorie for undersøkelser av blod, urin, avføring, samt teste for HIV.


Skadestue

clinicemerg.jpg (15876 bytes)

Rett ved siden av klinikken for konsultasjoner, ligger skadestuen for akutt skade og sykdom. Skadestuen tar seg av skader som ikke krever behandling på sykehus, som mildere skadede fra slagsmål, familievold, gatevold og trafikkulykker. Comandos de Salvamento avgjør om pasienten trenger behandling på sykehus, og dersom dette er tilfellet blir pasienten fraktet til det nærmeste sykehuset. Ellers får pasientene behandling på skadestuen, som består av førstehjelp og små inngrep. Det kan være å rense, sy og bandasjere kutt og sår, gi injeksjoner og/eller intravenøs væskebehandling ved dehydrering. Hver dag er det et betydelig antall akutt skadede pasienter i San Salvador, og skadestuen til Comandos hjelper til å avlaste sykehusene, som også jobber hardt for å gi medisinsk behandling. Det er spesielt stor pågang på skadestuen i helgene.


Ambulansetjeneste

ambulance.jpg (17463 bytes)

Comandos de Salvamento sin ambulansetjeneste dekker mesteparten av San Salvador. Vi mottar beskjeder på telefon om nødsituasjoner fra PNC (Nasjonale sivile politiet) , COEN (komité for nasjonale redningstjenesten), sivilforsvaret eller direkte fra folk på skadestedet. De akutte situasjonene som Comandos dekker er trafikkulykker, skuddsår, knivstikk, overgrep, forbrenninger, forgiftninger, brudd, svangerskap og alminnelige sykdommer.


                               Redning fra kjøretøy ved trafikkulykker PICT0302 Vi har en enhet som er spesialisert på søk og redning i urbane områder, og deres hovedoppgave er å frigjøre skadede som er fastklemt i kjøretøy ved trafikkulykker. Gruppen er trent opp av ansatte fra San Diego brannstasjon, og vi er takknemlige for at de ønsket å dele sin kunnskap og ferdigheter med Comandos de Salvamento.


Søk

mtnrescue.jpg (26971 bytes)

og redning i naturområder Våre medlemmer er spesialiserte i søk og redning i fjellområder, elver og innesperrede områder. De frivillige er trent opp ved hovedbasen, og har praktiske øvelser ved Puerto del Diablo utenfor San Salvador. Her er det passende områder for å øve på å rappellere med pasient under redningsaksjoner. Ved naturkatastrofer, som flom og jordskjelv, koordinerer vi vår innsats med COEN (komité for nasjonale redningstjenesten), Sivilforsvaret, det nasjonale brannvesenet, Røde Kors og flyvåpenet i El Salvador.


                                                         Badevakt/livvakt accion comandos (17) På dette området har Comandos en spesiell skole for redning i vann. Her mottar de frivillige trening i redning i vann og førstehjelp, noe som holder Comandos i konstant beredskap. Badevakter fra Comandos dekker ulike hendelser ved nasjonale strender, innsjøer, elver og andre turistområder der det er nødvendig med tilstedeværelsen av badevakter for offentlig sikkerhet. Under nasjonale høytider øker denne delen av Comandos sitt arbeid, spesielt ved påske, den offentlig ferien i august, juleferien og nyttårsfeiringen. Flere ganger samarbeider vi med det salvadoranske flyvåpenet og deres “Huey” helikopter, ved redning på dypt vann. Dersom du eller din institusjon trenger badevakter ved en ekskursjon til stranden, kontakt oss på e-mail eller telefon for mer informasjon.


Helsebrigader

horsey.jpg (15362 bytes)

Comandos de Salvamento sine helsebrigader er sammensatt av leger, sykepleiere og amulansearbeidere. Disse brigadene er ansvarlige for å hjelpe lokalsamfunn som er rammet av katastrofer som tørke, flom, jordskjelv o.l. De er tilstede både under katastrofen og i tiden etter, for å sikre at alle har tilgang på medisinsk hjelp. Et av hovedområdene i El Salvador der brigadene arbeider er 78 lokalsamfunn i Bajo Lempa Usultán og San Vincente. Helsebrigader i Bajo Lempa Siden 1995 har Comandos de Salvamento arbeidet med lokalsamfunnene i Bajo Lempa, i sørlige deler av Usulutan og San Vincente. Flesteparten av disse lokalsamfunnene livnærer seg på landbruk, og det er ekstrem fattigdom og risiko for sykdom siden området er svært utsatt for naturkatastrofer. Comandos’ hovedoppgave i området er å lære opp ledere for lokalsamfunnet i forebygging av katastrofer og tiltak for å minske skadevirkningene av flom i området. De utfører også medisinske konsultasjoner og jobber med lokale pådrivere for helse for å dele ut grunnleggende medisiner. Etter skadeomfanget orkanen Andrew hadde i Bajo Lempa, startet Comandos de Salvamento et samarbeid med lederne for lokalsamfunnene der. Dette samarbeidet gikk ut på å lage en katastrofeplan for lokalsamfunnene i Bajo Lempa. Det har blitt undervist i førstehjelp og forebygging av katastrofer i lokalsamfunnet Mata de Piña til La isla de Mendez. Disse undervisningsprogrammene har blitt finansiert av ACSUR LAS SEGOVIAS (spansk humanitær organisasjon) og Norsk Folkehjelp. Helsebrigadenehar også arbeidet i Bahia de Jiquilisco for å forebygge spredning av denguefeber i regionen ved å gasse områdene for å hindre store mengder mygg. Fra og med 2000 har helsebrigadene reist rundt til ulike deler av landet ved behov.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Salvadoran EMS, USAR and Community Health

© 1999-2024 Comandos de Salvamento Derechos Reservados/All Rights Reserved/Alle Rettigheter Reservert