Oppdrag og visjon

This post is also available in: Spansk Engelsk

group2013

Hensikt og misjon

Comandos de Salvamento er en salvadoransk humanitær organisasjon, som har i oppgave å redde menneskeliv under situasjoner med naturkatastofer som jordskjelv, sykloner og oversvømmelser. De står også til tjeneste ved brann og menneskelige konflikter som borgerkrig og krig mellom land. Comandos gjennomfører sitt oppdrag med å redde menneskeliv, uavhengig av rase, religion eller politisk overbevisning.

Visjon

Visjonen til Comandos de Salvamento er å danne en systematisk, profesjonell respons på krisesituasjoner, bestående av humanitær hjelp. De ønsker å legge vekt på forebygging, utdanning, mitigasjon?, og kvaitetskontroll som kan skape strukturelle endringer. Slik kan Comandos forbedre og øke sitt arbeid i lokalsamfunn og fylker, og koordinere sitt arbeid med nasjonale organisasjoner for sivil beskyttelse. Områdene for vårt arbeid inkluderer, men er ikke begrenset til: trafikkulykker, søk og redning, mord, overgrep, jordskjelv, flom, orkaner, brann, borgerkrig,( 79-92), samt helse og utdanning i lokalsamfunn. For hvert år forbedrer Comandos de Salvamento sine planer med å hjelpe og samarbeide med befolkningen.

Comandos har et antall ambulanser som brukes til transport av pasienter til ulike sykehus i San Salvador og til oppdrag som omfatter søk og redning. Grunnet knappe ressurser mangler desverre flere av basene utenfor hovedstaden slike kjøretøy som kan brukes i nødsituasjoner, og må sette sin lit til lokalsamfunnet for samarbeid i slike situasjoner. Hovedbasen til Comandos de Salvamento har detaljerte kart over områder som rammes av naturkatastrofer hvert år. Vi arbeider på nasjonalt nivå med forberedelser, forebygging og mitigasjon? Av naturkatastrofer i lokalsamfunn som er I nærheten av elver, områder med risiko for jordskred og andre områder av landet som trues av naturkatastrofer.

Comandos de Salvamento har et personell som har gjennomført flere kurs og er kvalifiserte til å hjelpe ved hvilken som helst nødsituasjon som kan oppstå. Hvert år deltar nye medlemmer og frivillige på kurs som tar for seg følgende temaer: 

* Redning i vann/livvakt * Redning i høyfjellet og ved fjellklatring
* Søk og redning under katastrofer
* Grunnleggende og avansert førstehjelp
* Teknisk medisinsk hjelp i krisesituasjoner
* Koordinasjon og organisasjon ved naturkatastrofer
* Evaluering av skade i lokalsamfunn
* Instruktørkurs
* Forberedelse og trening i skadelige og giftige materialer
* Debriefing etter alvorlige ulykker

Dersom din organisasjon/institusjon bidra til å trene opp være medlemmer i noen av feltene på listen overfor, vær vennlig og send oss en email.

Salvadoran EMS, USAR and Community Health

© 1999-2024 Comandos de Salvamento Derechos Reservados/All Rights Reserved/Alle Rettigheter Reservert